• Moja Warmia

    Butrynówka

    Butrynówka, to potoczna nazwa drogi wojewódzkiej nr 598 łączącej DK 53 w Olsztynie z DK 58 w Zgniłosze. Wśród lokalnej społeczności jest to niemal kultowa trasa, na której bardzo często możemy spotkać rowerzystów…

  • Moja Warmia

    Łynostrada

    Olsztyńska Łynostrada to pieszo – rowerowa trasa o długości 11 km, która biegnąc wzdłuż biegu rzeki łączy południową część Olsztyna z jego północnymi granicami. Stanowi przy tym ważny ciąg komunikacyjny, a ze względu…