Podczas wycieczek czy wypadów rowerowych organizowanych w większych grupach często pojawia się pytanie o to, czy można jechać po jezdni obok siebie. Zdania są podzielone, jednak Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie pozostawia złudzeń….

Można czy nie można?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi w ten sposób:

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Odpowiadając zatem na pytanie o to czy możemy jechać obok siebie, odpowiedź brzmi NIE. Niemniej ustawodawca dopuszcza taką ewentualność, o ile nie zagrażamy i nie utrudniamy poruszania się innym uczestnikom ruchu – należy jednak pamiętać, że jest to sytuacja wyjątkowa, której nie powinniśmy nadużywać.

Za niedostosowanie się do wyżej wymienionego przepisu za naruszenie zakazu jazdy obok siebie grozi nam mandat karny w wysokości 50 zł, lub 200 zł o ile funkcjonariusz stwierdzi że jadąc obok siebie swoim zachowaniem utrudniamy jazdę innym uczestnikom ruchu.

Kara pieniężna nie jest jednak najwyższą ceną jaką możemy zapłacić – miejmy na uwadze, że nasze zdrowie i życie są wartościami nadrzędnymi i nie warto ich narażać. Dlatego zanim zdecydujemy się na jazdę w parach, bezwzględnie upewnijmy się że są ku temu warunki.